Golf Plan :: Ribarska 12, Zambratija, 52475 Savudrija (Salvore)
Pozovite nas: +385 91 450 6416
CRO

O nama

19.02.2014. Prijedlog mjera za projekate izgradnje golf igrališta

PRIJEDLOG MJERA KOJE SU NEOPHODNE ZA REALIZACIJU PROJEKATA IZGRADNJE GOLF IGRALIŠTA S PRIPADAJUĆIM SADRŽAJIMA NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE
-PREPORUKE-

I MJERE NA DRŽAVNOJ RAZINI

1. U pogledu raspolaganja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske:

1.1. Donošenje odluke Vlade Republike Hrvatske kojom, sukladno odredbi članka 51. stavka 1. Zakona o šumama (Narodne novine RH broj 140/05) ovlašćuje Povjerenstvo za upravljanje državnom imovinom da može:
-    šume i/ili šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske radi izgradnje objekata pratećih sadržaja golf igrališta utvrđenim lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja prostora izdvojiti iz šumskogospodarskog područja i prenijeti pravo vlasništva na investitora radi izgradnje pratećih sadržaja golf igrališta (golf kuća, servisne zgrade, hotelski, apartmanski i rezidencijalni smještaj);
-    osnovati služnost na šumi i šumskom zemljištu radi korištenja u svrhu uređenja i gospodarskog korištenja terena za igranje golfa (golf igralište u užem smislu) u korist investitora izgradnje golf igrališta.  

Više...